top of page

למה החממה באה לעולם?

בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה חברתית בכוחה של הקהילה ויכולת הפרטים שבה, להשפיע על סדר היום הציבורי. אנחנו עדים לצמיחתם של מנהיגים ומנהיגות חברתיים מהשטח, אשר סוחפים אחריהם לא פעם חלקים גדולים מהציבור להטבה עימו ולשמירה על זכויותיו. החברה הישראלית מגלה את הכוח הטמון בהתארגנות קהילתית ואזרחית.

אלמנטים האלו היו קיימים בחברה הישראלית המתחדשת מאז תחילת הציונות. מפעלים כמו קיבוצים, הסתדרות, ותנועות נוער, היוו את המסד להתפתחות ולבניין הארץ. גם בקהילות סגורות יותר כמו החברה החרדית והחברה הערבית, קודשה הערבות ההדדית בתוך הקהילה. התפרקות מוסדות שונים שהיוו את המסד והחיבור של הפרטים בחברה, הובילו בשנים האחרונות לחיפוש והתנסויות אחר מודלים קהילתיים חדשים של יוזמה מקומית וערבות חברתית. עם זאת, הדברים נעשים לא פעם בספונטניות, אד-הוק, כמענה לבעיות ספציפיות ולא כשיטה סדורה, הבוחנת לעומק הן את האתגרים והן את הפתרונות

כך אנו עדים להתהוותו של מקצוע חדש, של התמחות מקצועית רלוונטית למאה ה-21, והיא יזמות מקיימות - יזמות חברתית-קהילתית, יזמות שמביאה מהמיטב שיש בכל אחד מאיתנו לטובת כולנו. מהפרט, דרך הקהילה לטובת העולם.                                               

 "תיקון החינוך משמעו תיקון העולם" - יאנוש קורצ'ק

שלושת מעגלי החממה

החממה תפעל בשלושה מעגלים המבוססים על שלושה עקרונות:

עקרון 1- כל אדם הוא שונה - ליבה.

עקרון 2- אפשר ללמוד הכל - מעגל הלמידה.
עקרון 3- יזמות  - מעגל הקהילה.

בליבת החממה נמצא המימד האישי

כל אחד מאתנו הוא שונה. לכל אחת ישנם תחומי עניין, מומחיות וקצב ייחודיים.

בליבה של החממה, נעסוק בהתפתחות אישית - אישיותית, גופנית, אקדמית ומקצועית, בבירור החוזקות שלנו, בבניית חזון אישי,  ובבחירה של תחומי עניין שברצוננו להתפתח בהם.

המעגל השני עוסק בלמידה

מתוך היכרות בצבע הייחודי, לכל אחת ואחד מאיתנו תהיה מערכת לימודים שונה, לחקירה והתפתחות אישית, מתוך אין סוף הידע הקיים סביבנו. במעגל זה התלמידים יקיימו למידה עיונית במגוון מודלים פדגוגיים חדשניים, כאשר תכלית הלמידה היא יצירה של לומד עצמאי, המאמין ובטוח ביכולתו ללמוד כל נושא.

המעגל השלישי מתרחש בתוך הקהילה

בחיבור לעולם שמחוץ לבית הספר, שם התלמידים פועלים ליישום הלמידה מהמעגל הקודם, ביזמות, בפיתוח והובלת פרוייקטים שונים לטובת הקהילה המקומית בתחומים כגון חינוך, תיירות, קיימות, רווחה וכד'. החממה תכשיר את בני הנוער להפוך ליזמים חברתיים-קהילתיים, שיתמחו בהקמה, וניהול של עסקים חברתיים, או בעלי זיקה לקהילה שסביבם.

תפיסת העולם היזמית קהילתית-חברתית תוציא את החניכים והחניכות ממרחבי התאוריה אל מרחבי העשייה ובכך תשלב בין הלמידה והמעשה.

355442.png
1497726.png
355452.png
bottom of page