top of page

איקיגאי  生き甲斐

האיקיגאי הוא תפיסה או דרך חיים בתרבות יפן. המשמעות המילולית של המושג היא "הסיבה להיות ולחיות".  

זו המשמעות והדרך שאנו פוסעים בה, ושני אלו, המשמעות והדרך הם סובייקטיבים, משתנים בין אדם לאדם ונתונים לשינוי מקום וזמן. לכן לכל אחת ואחד מאיתנו איקיגאי משלו.ה. פעולה ע"פ האיקיגאי מעניקה לאדם תחושה של משמעות ושל סיפוק עצמי.

בתיכון החממה, לקחנו את האיקיגאי היפני ועשינו לו אדפטציה לעולמות החינוך. כל חניכה וחניך בתיכון החממה, מכירים את האיקיגאי משנתם.ן הראשונה וממפים את הלמידה והעשייה שלהם על פי המודל.

על פי האיקיגאי, ישנם ארבעת התנאים לחיים בעלי ערך. בתיכון החממה, אנו קוראים להם "שדות"

מה התשוקה שלנו בעשייה?

הדברים שאנו אוהבים לעשות, התחביבים, השיגעונות, הדברים שגורמים לנו הנאה ומזוהים איתנו. אלו התשוקות שלנו, והשאיפות שלנו שעדיין לא מימשנו.

איפה הכישרון שלנו בא לידי ביטוי?

הדברים שאנו יודעים לעשות היטב, שאנו מקצוענים בהם, הדברים שהם המומחיות שלנו.

אנו מאמינים שלכל חניך וחניכה יש כישרון עוצמתי, לעיתים הוא חבוי, אך מתוך האין סוף ידע ומיומנויות בעולם, בדבר אחד לפחות אני יכול להיות אלוף.

מה שוק העבודה יוכל להעריך?

במילים אחרות, על מה ישלמו לי כסף! העולם שמחוץ ל"חממה" עלול להיות אכזר ונוקב. המציאות בשוק העבודה דורשת תפוקה איכותית, מקצועית. על איכות ומקצועיות, השוק ידע לתגמל אותי בשכר כספי.

 

מה העולם צריך?

השדה הרביעי באיקיגאי הוא לעסוק בדברים שמוסיפים טוב לסביבה שלי. לחבר, למשפחה, לעם או ליקום כולו. השדה הרביעי יוצא אל מעבר הפרט וענייניו אל הסביבה שלנו, והיכולת לפעול בתוכה בתורה מיטבה.

איקיגאיקטן.png
איקיגאיקטן.png
איקיגאיקטן.png
איקיגאיקטן.png

בין ארבעת השדות קיימת חפיפה.

רוב האנשים בעולם עובדים בעבודה שהם טובים בה במידה סבירה.

כך שבמפגש שבין השדה הכספי והשדה המקצועי נמצאת העבודה שלנו. איש החינוך הנודע, סר קן רובינסון הציג בספרו פורץ הדרך "The element" ("המקום הנכון"), תפיסה של הגשמה עצמית באמצעות שילוב בין התשוקה שלנו לבין הכישרון הטבעי שלנו. לטענתו נוכל להגיע להגשמה עצמית אם נעבוד בתחום שיש לנו תשוקה אליו וכשרון טבעי לבצעו. בכך למעשה רובינסון הציג את "המקום הנכון" כמקום המפגש של שלוש שדות. השדה המקצועי, השדה הכספי ושדה התשוקה.

איקיגאי גדול.png

חניכי וחניכות תיכון החממה משתמשים במודל כבר בשנתם הראשונה. אנו לומדים יחד איפה נמצא התשוקה שלנו, במה אנו טובים ובמה אנו רוצים להשתפר. אנו לומדים להכיר את הצרכים של שוק העבודה ומגלים מה אנו יכולים לתת לאחר, לחברה ולסביבה. בכך אנו יוצרות ויוצרים חיבור בין ארבעת השדות.

מטרתנו היא שכל באי החממה יוכלו למפות את הלמידה, העשייה וכלל הפעילות שלהם על פי המודל, כך יוכלו לחיות חיים מלאי משמעות, סיפוק עצמי ופשוט להיות טובים יותר.

מוזמנים.ות להוריד ולהדפיס את הגירסה שלנו לאיקיגאי ולהשתמש בו במפגש חברים, עם המשפחה או עם תלמידים.

bottom of page