top of page

ברוכים הבאים

לתיכון החממה - עמל הוד"ש

תיכון בו אתם מחליטים איך ומה ללמוד

בית ספר ללומדים עצמאיים

וביחד מוסיפים טוב בעולם

כל תלמידה לומדת להכיר את עצמה, כל תלמיד לומד מה שמעניין אותו,

מספר מקומות מוגבל

bottom of page