מוזמנים לשלוח לנו הודעה כאן, נשתדל לחזור במהרה

:) תודה

cov19project@gmail.com :כתובת מייל
טלפון: 050-8257372

החלה ההרשמה לשנה"ל הקרובה
התשפ"ב (2021-2022)
לתלמידי כיתות ט' ו-י'. ​

הרשמו למפגש הורים וראיון אישי

בהצלחה!