top of page

תיכון החממה פועל בשלושה מעגלים המבוססים על שלושה עקרונות:

עקרון 1- כל אדם הוא שונה - ליבה.

עקרון 2- אפשר ללמוד הכל - מעגל הלמידה.
עקרון 3- יזמות  - מעגל הקהילה.

בליבת החממה נמצא המימד האישי

כל אחד מאתנו הוא שונה. לכל אחת ישנם תחומי עניין, מומחיות וקצב ייחודיים.

בליבה של החממה, נעסוק בהתפתחות אישית - אישיותית, גופנית, אקדמית ומקצועית, בבירור החוזקות שלנו, בבניית חזון אישי,  ובבחירה של תחומי עניין שברצוננו להתפתח בהם.

המעגל השני עוסק בלמידה

מתוך היכרות בצבע הייחודי, לכל אחת ואחד מאיתנו תהיה מערכת לימודים שונה, לחקירה והתפתחות אישית, מתוך אין סוף הידע הקיים סביבנו. במעגל זה התלמידים יקיימו למידה עיונית במגוון מודלים פדגוגיים חדשניים, כאשר תכלית הלמידה היא יצירה של לומד עצמאי, המאמין ובטוח ביכולתו ללמוד כל נושא.

המעגל השלישי מתרחש בתוך הקהילה

בחיבור לעולם שמחוץ לבית הספר, שם התלמידים פועלים ליישום הלמידה מהמעגל הקודם, ביזמות, בפיתוח והובלת פרוייקטים שונים לטובת הקהילה המקומית בתחומים כגון חינוך, תיירות, קיימות, רווחה וכד'. החממה תכשיר את בני הנוער להפוך ליזמים חברתיים-קהילתיים, שיתמחו בהקמה, וניהול של עסקים חברתיים, או בעלי זיקה לקהילה שסביבם.

תפיסת העולם היזמית קהילתית-חברתית תוציא את החניכים והחניכות ממרחבי התאוריה אל מרחבי העשייה ובכך תשלב בין הלמידה והמעשה.

355442.png
1497726.png
355452.png
bottom of page