Layer 1.png

דמיינו -

בית ספר שלא הולך לפי הספר...

תיכון בו אתם מחליטים איך ועם מי ללמוד

כל תלמידה לומדת להכיר את עצמה,

כל תלמיד לומד מה שמעניין אותו,

המורים הם מנטורים,

וביחד יוצרים מיזם המוסיף טוב לעולם

ותמיד... בקצב שלכם

תיכון החממה -

בית ספר שלא הולך לפי הספר...


בעיצומה_.png